Mori Ippô (1798-1871)
Kita Kadô (1812-1877)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Okada Kakusen (act. 1833-1844)
Furuichi Kinga (1805-1880)
Hatta Koshû (1760-1822)
Watanabe Kiyoshi (Shûkei) (1778-1861)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Kikuchi Yôsai (1788-1878)
Irie Shikai (1862-1940)
Hijiya Bunkei (1899-1951)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Nantembô (1839-1925)
Hirao Chikka (1856-1939), Takahashi Dôhachi VI (1881-1941) & Yamada Kokô (1852-1935)
Hirao Chikka (1856-1939)
Kondô Shiun (act. 1910s-1930s)
Yamaguchi Sôhei (1882-1961)
Tanaka Hakuin (1866-1934) & Saka Kōraizaemon
Hashimoto Kansetsu (1883-1945) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)